Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Fő célkitűzés, stratégia

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeink fejlesztése. E célkitűzéshez kapcsolódóan a program további két fontos célkitűzése – az Európa 2020 Stratégiához is illeszkedve – az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése. A fenti célok elérése érdekében a GINOP a rendelkezésre álló forrásokat öt fő beavatkozási területre koncentrálja, melyek az alábbiak:

 1. foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés,
 2. vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése,
 3. K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése,
 4. integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és Kommunikációs Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése,
 5. alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságszerkezetre való áttérés támogatása, va- lamint a környezet megőrzése és védelme, és az erőforrás-hatékonyság növelésé- nek elősegítése.

A fenti fő beavatkozási területek mellett - amelyek elsősorban az Európa 2020 Stratégiát szolgáló közös stratégiai keret alá tartozó alapok 1,2,3,4-es és 8-as tematikus célkitűzéseihez kapcsolódnak - a GINOP egyes, specifikus intézkedései további tematikus célkitűzéseket (6,9,10-es számú) is támogatnak, kiegészítve más operatív programokat, amelyek céljai között szintén szerepelnek a 6,9,10-es tematikus célkitűzések.

Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/forum_topic_pate/765

ProAnt pályázati pénzügyi szoftver által támogatott funkciók

A GINOP pályázatok a korábbi programozási időszak GOP pályázatainak utódai, így a végleges pályázati útmutató megjelenése után 2 hónappal a ProAnt az alábbi (teljes) funkciókészletet fogja támogatni, hogy az Ön pályázati pénzügyeit a lehető legjobban megkönnyítsük:

 • költségvetés naprakész nyomonkövetése
 • nagy pályázatok esetén, ha van több költségviselő egység, akkor azok önálló költségvetésének nyomonkövetése
 • beszerzések, utazások, személyi kifiezetések teljes körű kezelése
 • cash flow nyomonkövetés
 • el nem számolható költségek kezelése
 • kifizetési kérelmek benyújtásához szükséges számlaösszesítők generálása
 • konzorciumi funkciók

Tekintse meg bemutató videónkat!

Kulcsszavak: